Tijdens de ledenvergadering van de harmonie is Erica gehuldigd voor haar 12,5 jarig lidmaatschap. Voorzitter Henry van Maanen bedankte haar voor haar tomeloze inzet op het gebied van onder andere ledenwerving en het lesgeven aan de Musickids in de afgelopen jaren. Naast de mooie woorden van de voorzitter ontving ze een oorkonde en een speldje van de muziekbond.